Kontakt os

Brug formularen og skriv til os. Vi svarer hurtigst muligt :-)

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Politikker

Politikker

For at skolen kan fungere har vi nogle grundlæggende regler/politikker, som vi forventer alle overholder og er indforstået med.

Rygepolitik for Bindernæs Efterskole

Skolen er røgfri og eleverne må således ikke ryge på skolen eller i tilknytning til skolen. Dvs. på ture, lejrskole, uden for skolens område i fritiden etc.
overtrædes forbudet , udstedes der en advarsel og hjemkontakt etableres. Ved gentagen overtrædelse, kan eleven bortvises.

Eleverne kan deltage i vores røg-afvænningsprogram, under forudsætning af, en positiv tilgang. Røg-afvænningsprogrammet giver ugentligt hjælp til røg-afvænning og mulighed til at ryge en cigaret efter hvert måltid, dvs. seks gange pr. dag og foregår under opsyn af en af skolens ansatte på et bestemt anvist område. Programmet koster kr. 275,00 pr. måned.

Det er en klar forudsætning, at elever og forældre er indforstået med skolens rygepolitik inden indskrivningen.

Stoffer og test

Al omgang med hash eller andre narkotiske stoffer, ligesåvel som ved alle andre eksperimenter, der har til formål at tilvejebringe eller forsøge at tilvejebringe en rus hos sig selv eller andre, betyder øjeblikkelig bortvisning.
Skolen forebeholder sig ret til at urin- og spytprøve teste eleverne, såfremt der måtte være mistanke om ulovlig indtagelse af stoffer/alkohol. 

Mobiltelefon

Det forventes, at mobiltelefoner er på lydløs eller slukket i undervisningstimer og andre lignende samlinger/spisetider, således de ikke giver unødige forstyrrelser. Overtrædelse heraf kan medføre indragelse af mobiltelefonen i en periode.