Kontakt os

Brug formularen og skriv til os. Vi svarer hurtigst muligt :-)

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Historie & formål

Hvis du engageret går aktivt ind i fællesskabet med en vilje til at yde dit bedste, kan du også vente, at andre vil gøre det samme.

Historie & Formål PÅ BINDERNÆS EFTERSKOLE

Som en følge af SID ́s (i dag 3F) arbejde med skolebøgernes indhold i midten af halvfjerdserne, besluttede ca. 60 SID afdelinger øst for Storebælt sig for at oprette en efterskole ud fra fagbevægelsens ideologiske synspunk- ter. Denne efterskole begyndte, som et alternativ til de eksisterende efterskoler, sin undervisning på Bindernæs ved Rødbyhavn i 1979. Efter endt om- og tilbygning i skoleåret 1991-92 samt tilbygning af hal og ridehal/udendørsfaciliteter i 2005 fremstod skolen bygningsmæssigt som en ny skole. I disse smukke rammer arbejder vi målrettet mod at udleve vores vision:

  • Bindernæs Efterskole er for elever, der har interesse for en af vore linjer og som gennem undervisning og aktiv deltagelse, vil blive dygtigere til faget.
  • Bindernæs Efterskole er for elever og ansatte, der gennem sit stærke engagement inden for sin egen interesse vil berige sin omverden på skolen med sit engagement og derigennem selv blive beriget.
  • Bindernæs Efterskole er for elever, som vil prøve det unikke ved fælleskabet, have masser af gode oplevelser individuelt såvel som i fællesskab med andre – en oplevelse for livet!

Hvis du engageret går aktivt ind i fællesskabet med en vilje til at yde dit bedste, kan du også vente, at andre vil gøre det samme, og du vil erfare, at solidaritet, tillid, ansvar, udvikling og respekt gør stærk. Vores fortolkning af disse begreber kan du finde tydeligt beskrevet i vores værdigrundlag, husregler samt politikker, der alle kan findes på vores hjemmeside.