Kontakt os

Brug formularen og skriv til os. Vi svarer hurtigst muligt :-)

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Teoriundervisning på Bindernæs

Den prøveforberedende del indeholder alle de skolefag, elever kan aflægge folkeskolens prøver i. Læs mere om teoriundervisningen her.


Teoriundervisningen

Den prøveforberedende del indeholder alle de skolefag, elever kan aflægge folkeskolens prøver i, dog har vi fået fritagelse for undervisning i Kristendom.

De almindelige skolefag har vi hele året igennem, og der vil i perioder være projektrelateret undervisning.

Tysk, Fransk og 10. klasse Fysik er tilbudsfag, som kan vælges for et skoleår.

Eleverne på hvert klassetrin bliver opdelt efter faglighed og motivation, og vi har, i hverdagens ”stilletime”, frivillig lektiecafé i de obligatoriske prøvefag.

Hele skoleåret igennem er der tilrettelagt emne- og projektuger samt en del ekskursioner. Der vil ved skoleårets start blive udsendt en semesterplan. 

Skoleåret og prøver

Skoleåret begynder midt i august og slutter sidst i juni, og er 42 skoleuger. Der afholdes folkeskolens 9. og 10. klasses prøver ved skoleårets slutning.

Kristendomskundskab

Bindernæs Efterskole er fritaget for undervisning og folkeskolens prøve i kristendomskundskab.