Kontakt os

Brug formularen og skriv til os. Vi svarer hurtigst muligt :-)

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VIS-klasse på Bindernæs Efterskole

På Bindernæs Efterskole har vi tre forskellige typer af inklusionstilskudsberettiget undervisning. Vi har vis – klasseundervisning.

VIS-UNDERVISNING PÅ BINDERNÆS EFTERSKOLE  - (INKLUSIONSTILBUD)

På Bindernæs Efterskole har vi tre forskellige typer af inklusionstilskudsberettiget undervisning. Vi har specialundervisning som beskrevet under afsnittet om vores vis – klasseundervisning. Her tager vi udgangspunkt i tidligere dokumenterede specialundervisningsbehov og udarbejder derudfra en forældrekontrakt med indbyggede undervisningsmål samt plan for evaluering.  Indholdsplanerne for den undervisning findes under indholdsplanerne for VIS – klassen. Vi har valgfag i x-matematik, x- dansk og for x-engelsk, som oprettes ved tilslutning hertil. De er tænkt som et supplement til den normale undervisning de indgår i, og kan vælges for alle uden særlige forudsætninger. Derudover har vi dansk som andet sprog oprettet som valgfag for dem det vedkommer. Til disse fag henvises i øvrigt til nedenstående indholdsplan.

VIS – undervisning på Bindernæs Efterskole

VIS: Forkortelse for visitation

 • Vi visiterer elever til klassen.
 • Eleverne der går i vis klassen, skal være berettiget til at opnå inklusionstilskud i henhold til gældende regler.

Før start:

 • Eleven henvises til vores inklusionskoordinator Mette Pedersen, der samtidig med henvendelsen modtager dokumentation fra tidligere skole som f.eks. en faglærerudtalelse, en PPV eller en anden relevant dokumentation for, at der er et behov for at modtage specialundervisning. 
 • Tilbuddet kortlægges for forældre.
 • Behovet vurderes ud fra samtale med forældre og elev. Faglige vanskeligheder synliggøres.
 • Inklusionsmidler søges gennem inklusionspuljen.

VIS-klassen oprettes og igangsættes:

 • Holdet og undervisningen tilrettelægges således, at der i videst muligt omfang er to lærere tilstede i klassen, der har en max. kvotient på 15
 • Eleven undervises ud fra individuelle elevplaner, udarbejdet af den klasseansvarlige sammen med eleven.
 • Yderligere kan elever med problemer i et fag, men som ligger i normalområde for de øvrige fag, visiteres til specialundervisning for det enkelte fag. Dvs. de udtages ugentligt til undervisning med op til 4 pr. hold, samtidig med, at resten af klassen har deres normale undervisning i samme fag.

Pædagogisk begrundelse for klassen:

 • De elever der visiteres til klassen, har som oftest i deres tidligere skolegang været vant til anonymitet – ofte som konsekvens af store klassekvotienter i folkeskolen.
 • Vores erfaring er, at eleverne føler tryghed ved det mindre forum og derved har bedre mulighed for, at komme til udtryk både skriftligt og mundligt.

Evaluering:

 • En kontrakt indgås med forældrene, hvor evalueringsterminerne er fastlagt. Kontrakten er udarbejdet iht. Vejledningen fra Efterskoleforeningen.

Resultat af evaluering 2016/2017:

Helhedsresultatet heraf var, at klassen oplevede at den opnåede mer-tid, havde haft positiv indvirkning på deres evne til at modtage indlæring - ikke spildtid og passiv-tid som i tidligere skolegang.

Yderligere anvendelse:

Nogle kommuner vælger at sende særligt udfordrede elever til Bindernæs med beskeden om at støtte kan søges via inklusionspuljen til social støtte. Motivet er at flytte potentielt egne omkostninger, normalt bevilliget via en § 50. videre til staten, og finder ej anvendelse hos os.