Kontakt os

Brug formularen og skriv til os. Vi svarer hurtigst muligt :-)

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Værdigrundlag Bindernæs Efterskole

Bindernæs Efterskole er oprettet af arbejderbevægelsen og på skolen arbejder vi ud fra værdier, der er i tråd med arbejderbevægelsen.

VærdigrundlagET PÅ BIndernæs Efterskole

Bindernæs Efterskole er oprettet af arbejderbevægelsen og på skolen arbejder vi ud fra værdier, der er i tråd med arbejderbevægelsen. Kerneværdierne i hverdagen og skolens virke er:

Vi tror på, at individet og fællesskabet beriges ved solidarisk adfærd og virke. Vi tror på, at individet styrkes ved fællesskabet. Et fællesskab, der forpligter individet.


En forudsætning for at kunne være elev på Bindernæs Efterskole er, at der er gensidig tillid mellem elev og skole.

 

På Bindernæs Efterskole har eleven selv ansvaret for egen indlæring. Vi tror og lægger vægt på, at viljen og evnen til at kunne påtage sig et sådan ansvar, er en forudsætning for at kunne gennemføre en skolegang på Bindernæs Efterskole.

 

Vi vægter den faglige udvikling. Vi gør det ud fra en teoretisk og en praktisk vinkel. Vi underviser efter folkeskolens afgangsprøver og 10. klasse-prøven. Vi underviser i forskellige praktisk orienterede linjefag og valgfag. Vi vægter de teoretiske og praktiske fagligeligt.

 

Elevernes personlige udvikling sikres ved krav om elevernes positive involverethed i alle de aktiviteter, der foregår i skolens regi.

Vi vægter respekt, for hinanden, for skolen, vore omgivelser og for sig selv meget højt.