Kontakt os

Brug formularen og skriv til os. Vi svarer hurtigst muligt :-)

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Åbenhed - Bindernæs Efterskole

"Vi gør tingene rigtigt på Bindernæs". En indfaldsvinkel, der står i direkte forlængelse af skolens værdigrundlag. Læs mere her på siden.

Gennemsigtighed og Åbenhed PÅ BINDERNÆS EFTERSKOLE

Loven om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne  skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner. For at kunne foretage et kvalificeret valg af uddannelsesinstitution, skal den enkelte borger kunne sammenligne de aktiviteter og mål, skolerne og uddannelsesinstitutionerne arbejder med, og de resultater, der opnås.

Karakter og uddannelse

Under henvisning til lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1 og for at kunne se nøgletal for vore tidligere elevers karakterer, videre gang gennem uddannelses-systemet, kan vi henvise til følgende links:

EVALUERING

Se skolens sidste Elevmiljø undersøgelse 2013/14, hvor vi har haft fokus på skolens fællesarealer:

Klasselokaler: H2 B4

Familiearealer: HU og KKS MGD

Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger, med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af fastsatte mål. Se seneste evaluering her.

Evaluering af værdigrundlag

Evaluering af undervisningsmiljø

Vedtægter

Bindernæs Efterskole har den 1. juni 2010 offentliggjort reviderede vedtægter, 2. gangs godkendt på den ordinære generalforsamling 4. april 2009, og godkendt af Undervisningsministeriet 17. maj 2010. 

Skolens bestyrelse selvevaluerer hvert år skolens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag, og denne kan rekvireres via kontakt til skolen.
 

Årsplan

Efterskolernes Sekretariat

er stedet, hvor du kan hente oplysninger om alle landets efterskoler samt oplysninger om, hvilke skoler der har ledige pladser.