10. klasse

Et år med tid til fordybelse, frihed og venskaber

Undervisning

Undervisning
– Undervisningen står mål med undervisningen i folkeskolen.
– Du vil modtage undervisning i dansk, engelsk og matematik.
– Du har muligheden for at aflægge prøver i alle 10. klasses prøver ved skoleårets slutning.
– Der tilbydes fysik for 10. klasse og tysk – dette kan vælges for et skoleår.
– Hvis man har brug for ekstra støtte i de boglige fag, kan man blive en del af vores Vis-klasser

Du tilknyttes en stamklasse

Klasserne bliver inddelt efter faglighed og motivation

Anderledes undervisning

Der vil i perioder blive tilrettelagt emne- og projektrelateret undervisning. I løbet af skoleåret vil der være en del ture ud af huset samt lejrskoler, som på anden vis inddrager de boglige fag.
AOP – et fag som bringer dig tilbage i historien.
Erhverv – et fag som hjælper dig med at koble teori og praksis sammen samt overveje valg af uddannelse

 

 

X