Undervisning

Skoleåret begynder midt i august og slutter sidst i juni, og er 42 skoleuger. Der afholdes folkeskolens 9. og 10. klasses prøver ved skoleårets slutning.
Hele skoleåret igennem er der tilrettelagt emne- og projektuger samt en del ekskursioner.

VIS-klasse

På Bindernæs Efterskole tilbydes to forskellige typer af inklusions- eller specialundervisning. Inklusionsklasserne er for elever med vanskeligheder i fagene dansk og matematik, men som sigter mod et fuldt eksamensbevis. Vanskelighederne skal være beskrevet af tidligere skole eller PPR i hjemkommunen. Inklusionsklasserne har 2 lærere tilknyttet i fagene dansk og matematik. Der er en maksimal klassekvotient på 16 elever med 2 tilknyttede lærere. Ved større klasser end 16, vil der blive tilføjet flere lærerressourcer. Eleverne har mulighed for at anvende læse- og skriveværktøjer via CD-ord og AppWriter. Programmerne stiller skolen til rådighed, og eleverne kan selv vælge hvilket program, de er mest tryg ved. Samtidig har ele-ver med dysleksi adgang til NOTA, som ligeledes er et værktøj, der anvendes i undervisningen.

Læs mere om VIS og specialundervisning

X