Formål og værdier

Bindernæs Efterskole er oprettet af arbejderbevægelsen og på skolen arbejder vi ud fra værdier, der er i tråd med arbejderbevægelsen.

Kerneværdier

Kerneværdierne i hverdagen og skolens virke er:

Solidaritet
– Vi tror på, at individet og fællesskabet beriges ved solidarisk adfærd og virke. Vi tror på, at individet styrkes ved fællesskabet. Et fællesskab, der forpligter individet.

Tillid
– En forudsætning for at kunne være elev på Bindernæs Efterskole er, at der er gensidig tillid mellem elev og skole.

Ansvar
– På Bindernæs Efterskole har eleven selv ansvaret for egen indlæring. Vi tror og lægger vægt på, at viljen og evnen til at kunne påtage sig et sådan ansvar, er en forudsætning for at kunne gennemføre en skolegang på Bindernæs Efterskole.

 

Faglig udvikling
-Vi vægter den faglige udvikling. Vi gør det ud fra en teoretisk og en praktisk vinkel. Vi underviser efter folkeskolens afgangsprøver og 10. klasse-prøven. Vi underviser i forskellige praktisk orienterede linjefag og valgfag. Vi vægter de teoretiske og praktiske fagligeligt.

Personlig udvikling
– Elevernes personlige udvikling sikres ved krav om elevernes positive involverethed i alle de aktiviteter, der foregår i skolens regi.

Respekt
– Vi vægter respekt, for hinanden, for skolen, vore omgivelser og for sig selv meget højt.

X