Kontakt os

Brug formularen og skriv til os. Vi svarer hurtigst muligt :-)

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Vigtigt at vide Bindernæs Efterskole

Her kan du finde de vigtigste informationer om Bindernæs Efterskole og dit efterskoleår. Vi opdaterer hjemmesiden løbende.

VIGTIGT AT VIDE - Bindernæs Efterskole

Husregler

Bindernæs Efterskole er en fantastisk skole, der bygger på nogle få simple grundregler, som vi anser for at være en forudsætning for at kunne opnå et godt skoleår for de mange gode elever, der vælger at være en del af det fællesskab vores skole bygger på.

Indfaldsvinklen for enhver situation, hvor elever såvel som ansatte skal skal tage stilling, er at:

"Vi gør tingene rigtigt på Bindernæs". En indfaldsvinkel, der står i direkte forlængelse af skolens værdigrundlag, og som gør følgende nedskrevede regler selvfølgelige for alle i og omkring skolen:

Solidaritet udvises bl.a. ved at:

 • Man i fællesskab med sine værelseskammerater holder sit værelse rent
   
 • Alle deltager med en positiv indstilling i skolens fællesopgaver, dvs. man deltager i køkken-, rengørings- og vaskeriarbejde.

Tillid udvises bl.a. ved at:

 • Vi stoler på, at man ved, at al omgang med hash eller andre narkotiske stoffer betyder øjeblikkelig bortvisning, lige såvel som ved alle andre eksperimenter, der har til formål at tilvejebringe eller forsøge at tilvejebringe en rus hos sig selv eller andre, og at man derfor søger for at holde sig langt væk fra alt, der peger i den retning
   
 • Vi stoler på, at aftaler overholdes om - man ved hvor og hvornår man skal være, og at man sørger for at skolen er orienteret, hvis man er steder, der ikke fremgår af ugeskemaet. Dvs. man er til timer, spisning og i sin seng efter det på ugeskemaet angivne tidspunkt.

Ansvar udvises bl.a. ved at:

 • Man ved, hvordan man er med til at passe på skolen og dens omgivelser.- Man naturligvis ved, at skrald ligger bedst i en skraldespand, og derfor lægger sit skrald der
   
 • Man lever op til de pligter, man som elev, tildeles i forskellige sammenhænge
   
 • Man påtager sig ansvaret for egen indlæring

Faglig udvikling er der grobund for når:

 • Man kan læse og passe sit skema, og derfor møder til sine timer
   
 • Man ikke diskuterer selvfølgeligheder som f.eks., at man altid medbringer sine bøger, penalhus m.m. til time.

Personlig udvikling sikres bl.a. ved at:

 • Man er positivt indstillet over for alle de stillede opgaver af såvel undervisnings- som af almen karakter, lige såvel som man arbejder for et godt miljø på skolen.

Respekten for det omgivende miljø udvises bl.a. ved at:

 • Når kl. er 22.00, ved man, at man skal være på sit værelse og er der
   
 • Musik på værelset aldrig er så højt, at der er mulighed for at genere andre
   
 • Man sørger for, at de ting man siger og gør ikke er til gene for andre, og at man selv bærer ansvaret for egne handlinger.

Ovenstående regler er dem, som vi har valgt at nedskrive på forhånd således, at nuværende og kommende elever kan tage stilling til, hvorvidt de vil være en del af vores fællesskab og hverdag. Derudover gælder en række uskrevne regler, der hos os, som alle andre steder sikrer, at vi har en hverdag præget af hensyn til alle andre og derved også til en selv.